Jaká je nová energie?

Ekologická

Před zkapalněním je zemní plyn zbavený všech nečistot, splňuje proto nejpřísnější ekologické normy.

Úsporná

LNG není zatížen poplatky za překročení emisí CO₂ a má nízké náklady na provoz i uskladnění.

Univerzální

S pomocí LNG lze obstarat dodávky elektřiny, tepla, chladu i plynu.

Účinná

Hustota energie je srovnatelná s ropnými látkami (1 l LNG = 0,67 l benzínu), ale cena je nižší.

Bezpečná

Zápalná teplota LNG je oproti benzínu dvojnásobná (600 °C) a nádrže s ním jsou dostatečně jištěné.

Netoxická

LNG není jedovatý a nezanechává žádné zbytky v půdě nebo ve vodě. Navíc je lehčí než vzduch a přirozeně odvětrává.
Řešíte plynofikaci obce či objektů, výstavbu čerpací stanice nebo chcete získat levný a ekologický zdroj celého souboru energií?  Jsme tu pro vás.
Řešíte plynofikaci obce či objektů, výstavbu čerpací stanice nebo chcete získat levný a ekologický zdroj celého souboru energií?  Jsme tu pro vás.

Energetická krize na obzoru

Zpřísnění limitů na emise CO2 a polétavý prach v ČR postihne více než 50 % výrobců energií a povede ke zdražení, nebo dokonce výpadku dodávek elektřiny a tepla. Skokový růst cen nepřiměřeně zatíží firmy i obyvatele. Zelená ani atomová energie tento problém v horizontu nejbližších 25 let nevyřeší. Východiskem jsou technologie na bázi LNG.

Energetická krize na obzoru

Zpřísnění limitů na emise CO2 a polétavý prach v ČR postihne více než 50 % výrobců energií a povede ke zdražení, nebo dokonce výpadku dodávek elektřiny a tepla. Skokový růst cen nepřiměřeně zatíží firmy i obyvatele. Zelená ani atomová energie tento problém v horizontu nejbližších 25 let nevyřeší. Východiskem jsou technologie na bázi LNG.

Kasická fosilní paliva

LNG

Výroba tepla a elektřiny bude z důvodů zpřísnění ekologických norem zdražena, omezena, nebo dokonce zastavena.

Výroba s pomocí LNG odpovídá všem normám na ekologický provoz a vede k úsporám spojeným s ekologií.

Dodávka energie je do obcí, továren nebo skladů omezena napojením na centrální síť elektřiny, tepla, plynu apod.

Umožňuje plynofikaci i dodávky dalších druhů energie bez ohledu na připojení k centrální síti.

Znečišťuje ovzduší a u ropných produktů hrozí velké riziko výbuchu.

Je ekologickým, bezpečným a méně hlučným zdrojem energie. Při skladování je nehořlavý a nevýbušný.

K výrobě je nutné zřídit skladování, kotelnu a dlouhodobě je udržovat.

Provoz je nenáročný na obsluhu a skladování.

Dokáží vyprodukovat rozmanité druhy energie bez sofistikované technologie za nízkou cenu.

Účinnost je srovnatelná s ropnými látkami, ale cena je nižší.

Kasická fosilní paliva

LNG

Výroba tepla a elektřiny bude z důvodů zpřísnění ekologických norem zdražena, omezena, nebo dokonce zastavena.

Výroba s pomocí LNG odpovídá všem normám na ekologický provoz a vede k úsporám spojeným s ekologií.

Dodávka energie je do obcí, továren nebo skladů omezena napojením na centrální síť elektřiny, tepla, plynu apod.

Umožňuje plynofikaci i dodávky dalších druhů energie bez ohledu na připojení k centrální síti.

Znečišťuje ovzduší a u ropných produktů hrozí velké riziko výbuchu.

Je ekologickým, bezpečným a méně hlučným zdrojem energie.

K výrobě je nutné zřídit skladování, kotelnu a dlouhodobě je udržovat.

Provoz je nenáročný na obsluhu a skladování.

Dokáží vyprodukovat rozmanité druhy energie bez sofistikované technologie za nízkou cenu.

Účinnost je srovnatelná s ropnými látkami, ale cena je nižší.

LNG je zelenou odpovědí na energetickou krizi

LNG je ekologicky, ekonomicky i časově nejpřijatelnější variantou,
další krok k plně obnovitelným zdrojům.

LNG je zelenou odpovědí na energetickou krizi

LNG je ekologicky, ekonomicky i časově nejpřijatelnější variantou,
další krok k plně obnovitelným zdrojům.

Základní varianty řešení

Plynofikace obce

Řešení je schopné levně a ekologicky plynofikovat obce, čtvrti i průmyslové areály bez možnosti připojení na centrální plynovod.

Čerpací stanice

Slouží k dodávkám LNG a CNG pro nákladní auta i autobusy, ale je vhodné i k dodání elektrické energie pro elektromobily.

MEC™

Multifunkční energetické centrum je nejkomplexnější z nabízených řešení. Zajišťuje dodávky elektřiny, tepla a chladu nebo i LNG a CNG pro nákladní a autobusovou dopravu.

Plynofikaci nebo čerpací stanici lze rozšířit o další zdroje energie dle individuálních požadavků.

LNG je všude, kde je třeba

Obce
a jejich části

Náhrada chybějícího plynovodu v obcích i jejich částech nebo ekologický zdroj levné elektřiny, tepla a chladu

Logistické
a skladovací areály

Ekologická dodávka elektřiny, tepla a chladu nebo LNG a CNG pro provoz motorových vozidel a jiných agregátů

Výrobní závody
a průmyslové areály

Úsporný zdroj elektřiny, tepla a chladu i vhodná dodávka LNG a CNG pro provoz agregátů a motorových vozidel

Datová centra
a office centra

Dodávka elektřiny, tepla a chladu, vykrytí energetických špiček, zvýšení odolnosti proti blackoutům a řešení na překračování limitů DMM

Čerpací stanice

Zdroj plynu (LNG i CNG) pro nákladní
dopravu a autobusy i elektřiny pro
elektromobily

Nákladní a autobusová doprava
a elektromobilita

Řešení dodávek elektřiny, tepla a chladu pro logistické a dopravní firmy nebo zdroj LNG a CNG pro nákladní dopravu a autobusy

Další krok k plně obnovitelným zdrojům

Za technologickým řešením stojí společnost Alatyr Energo CZ s.r.o., která je EPC kontraktorem projektu. Její ambicí je dále rozšiřovat využití LNG v České republice a přinášet cenově i ekologicky progresivní energetickou alternativu. Součástí projektu je stavba decentralizované sítě kogeneračních a trigeneračních jednotek zásobovaných pomocí LNG a zkapalňovacích stanic na území ČR. Technologičtí partneři projektu jsou Chart Ferox a.s., Děčín, a Metrostav a.s.

Společnost Alatyr Energo CZ zabezpečuje všechny potřebné certifikáty a má zázemí pro:

Máte zájem o LNG
energetické řešení?

Řešíte plynofikaci obce či objektů, výstavbu čerpací stanice nebo chcete získat levný a ekologický zdroj celého souboru energií?
Jsme tu pro vás.

Alatyr Energo CZ s.r.o.
Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

IČ 08311927, společnost vedená u Městského soudu
v Praze pod spisovou značkou C 316105/MSPH.

ACER CODE A00171650.CZ

Kontaktujte nás

Contact Us
© 2020 ALATYR ENERGO s.r.o. All Rights Reserved. info@alatyr-group.cz